Δωρεάν περιαγωγή για 90 ημέρες τον χρόνο, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Mobile Newsroom

Η Επιτροπή προτείνει οι πελάτες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το κινητό τους εντός της Ε.Ε. χωρίς να επιβαρύνονται με τέλη περιαγωγής, αλλά σε εγχώριες τιμές για ένα σύνολο τουλάχιστον 90 ημερών ανά έτος.

Top