Πιστοποίηση Great Place to Work για την Pylones Hellas

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Computing

Η Pylones Hellas, πάροχος λύσεων πληροφορικής για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με παρουσία 22 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work μετά από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

The State of Cloud Security 2020: Μεγάλη έρευνα για την ασφάλεια στο cloud

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Computing

Η Pylones Hellas, πάροχος λύσεων πληροφορικής για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με παρουσία 22 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πανελλήνιας έρευνας σχετικά με την ασφάλεια στο cloud computing.

Top

Show Buttons
Hide Buttons