Φέρνοντας το PayPal Checkout κοντά στις επιχειρήσεις 

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Internet

Η PayPal ανακοίνωσε το PayPal Checkout with Smart Payment Buttons στις ΗΠΑ, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές στον τρόπο πληρωμής, ενώ η λύση αυτή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να συνδράμει τις επιχειρήσεις να ωθήσουν την μετατροπή των επισκεπτών σε ενεργούς χρήστες και πελάτες.

Top

Show Buttons
Hide Buttons