Μία επαγγελματική λύση πρόσβασης στο Internet μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Internet

Ο προσαρμογέας devolo Magic DINrail powerline φέρνει τη γρήγορη πρόσβαση στο Internet σε όλο το σπίτι και μετατρέπει, μέσω του ηλεκτρικού πίνακα, κάθε πρίζα σε ένα πιθανό σταθερό και ομοιόμορφα ισχυρό σημείο πρόσβασης στο Internet.

Top

Show Buttons
Hide Buttons