Μεγάλες οι δαπάνες των τραπεζών για την ασφάλεια του τομέα Πληροφορικής

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Computing Internet

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται υπό την πίεση να εντείνουν την ασφάλεια τους, καθώς τάσεις όπως το mobile banking θέτουν τις υποδομές των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων σε καθεστώς αυξημένου ρίσκου ψηφιακών επιθέσεων.

Top

Show Buttons
Hide Buttons