Το Vodafone Business μειοδότης τεσσάρων συμβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

KANENA ΣΧΟΛΙΟ
Internet

Το Vodafone Business ανακοίνωσε ότι αναδείχθηκε μειοδότης τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας - Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

Top

Show Buttons
Hide Buttons