Στους 531.563 οι πελάτες της hol

by George Polyzos • On 01-09-2014 • AT 8:56 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

telephone

Η hellas online ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία 28 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα για το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 108,3 εκατ. ευρώ από 112,8 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4%. Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 80,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά  2,2 εκατ. (+ 2,8%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται στην αύξηση του κόστους πελατών λόγω αύξησης της πελατειακής βάσης, καθώς και σε χρονική κατανομή κάποιων λειτουργικών εξόδων που αναμένεται να εξομαλυνθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, από 34,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένα κατά 19,3%. Συνοψίζοντας, η μείωση αυτή είναι συνέπεια αφενός της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη μείωση του μέσου κόστους ανά συνδρομητή, και αφετέρου στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε 23,3 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 4,7 εκατ. ευρώ, ή 16,8%. Ο καθαρός δανεισμός του  α’ εξαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε 154,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,6 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν στα 0,5 εκατ. ευρώ ζημία, έναντι 0,6 εκατ. κέρδη το α’ εξάμηνο 2013, ενώ το β’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 0,8 εκατ. ευρώ κέρδη.

Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2014 ανήλθε σε 531.563 πελάτες, αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 26,9%.

Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο β’ τρίμηνο του 2014 απέσπασε το 17,3% των νέων συνδέσεων LLU, ενώ συνολικά για το α’ εξάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 19,3%.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν στα 18,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSL προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 372 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

 

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons