Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κανονισμός εκχώρησης-διαχείρισης αριθμών

by George Polyzos • On 14-05-2020 • AT 9:36 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Internet Mobile

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοίνωσε ότι η δημόσια διαβούλευση είναι σε ισχύ μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΤ η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται σχετικά με τον προτεινόμενο νέο Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Βασικός στόχος της ΕΕΤΤ, μέσω του Κανονισμού, είναι να αυτοματοποιηθεί η πλειονότητα των διαδικασιών εκχώρησης αριθμών και η διαχείριση των αιτήσεων να πραγματοποιείται μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει η ΕΕΤΤ με ίδια μέσα.

Στο νέο Κανονισμό, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες προβλέψεις, όπως το ότι ο χρήστης θα διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς του αριθμού σε άλλον πάροχο, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του. Ακόμα, η χρήση αριθμών για επικοινωνία «Μηχανή-προς-Μηχανή» (Μ2Μ) θα επιτρέπεται πλέον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η δυνατότητα εκχώρησης των συγκεκριμένων αριθμών θα παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οι εταιρείες-χρήστες αριθμών της σειράς 801, καθώς και σύντομων 5ψήφιων κωδικών των οποίων η χρέωση δεν υπερβαίνει την αστική, θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό μέσω των διαδικτυακών τόπων τους, αλλά και στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, για τη μέγιστη χρέωση. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει και για τους παρόχους.

Το τοπίο των τηλεπικοινωνιών αλλάζει ενεργά, ειδικά μετά από την έλευση της πανδημίας, η οποία έχει δημιουργήσει επιπρόσθετη ζήτηση στους παρόχους, αλλά και διευρυμένες απαιτήσεις από την πλευρά των καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ενδιαφέρον το ότι η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει την εν λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να ρυθμίσει με όσο το δυνατόν πιο επωφελή τρόπο για τον τελικό καταναλωτή το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, στο www.eett.gr.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons