Προσαρμογή στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων

by George Polyzos • On 31-05-2016 • AT 1:33 pm • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Computing Newsroom

data-protection

Η Veritas Technologies ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο από λύσεις και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των οργανισμών για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους πελάτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να επιβάλουν για σοβαρές παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα πάντα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο. Το μέγεθος των προστίμων που μπορεί να επιβληθούν εξασφαλίζει ουσιαστικά ότι το απόρρητο των δεδομένων θα αποτελεί πλέον ένα θέμα που θα συζητείται σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς η μη συμμόρφωση με τον GDPR θα παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί το Μάιο του 2018, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν δύο χρόνια για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν πλήρως με το νέο πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώσουν το έργο αυτό νωρίτερα δεν θα επωφεληθούν μόνο από το γεγονός ότι θα έχουν υπό έλεγχο τα δεδομένα τους αλλά θα επιτύχουν και ισχυρότερη διαχείριση δεδομένων που θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αποθήκευσής τους πιο αποτελεσματικά, κερδίζοντας πολύτιμες πληροφορίες για τα δεδομένα που αποθηκεύουν.

Τα Veritas Enterprise Vault 12 και Data Insight 5.1Veritas Enterprise Vault 12, Information Map καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του dark data assessment, παρέχουν στις επιχειρήσεις την κρίσιμη εποπτεία που απαιτείται στα αδόμητα δεδομένα τους, η οποία θα τους βοηθήσει να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο GDPR, αλλά και τους υφιστάμενους κανονισμούς.

data-center-02

Σκοτεινά δεδομένα
Ο νέος κανονισμός GDPR εισάγει νέες αρχές, όπως “το δικαίωμα να λησμονηθούν” καθώς και νέες υποχρεώσεις κοινοποίησης. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εταιρεία πρέπει να διαγράφει εντελώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αν ένας χρήστης το απαιτήσει. Επιπλέον, τα άτομα που πλήττονται από την παραβίαση προσωπικών δεδομένων πρέπει να ειδοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, εάν κάποιο από τα προσωπικά τους στοιχεία έχει διαρρεύσει σε λάθος χέρια, καθώς και για το ότι η διαρροή αυτή μπορεί να αποτελεί απειλή για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Δυστυχώς, οι περισσότερες εταιρείες δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τη σύνθεση περίπου των μισών από τα δεδομένα που αποθηκεύουν. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Global Databerg Report, το 52% όλων των πληροφοριών που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, χαρακτηρίζονται ως “σκοτεινά” δεδομένα, των οποίων το προφίλ είναι άγνωστο. Η έλλειψη ορατότητας σε αυτά, καθιστά δύσκολη την αναζήτηση από τους οργανισμούς, ώστε να βρίσκουν άμεσα τα σωστά δεδομένα.

internet-security

Φωτίζοντας τα “σκοτεινά” δεδομένα

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους, θα πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων του σημαντικού ποσοστού των “dark data” που είναι διασκορπισμένα σε αποθηκευτικά μέσα, τόσο στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όσο και σε υποδομές cloud. Η Veritas παρέχει λύσεις και υπηρεσίες που μπορούν να “φωτίσουν” αυτά τα σκοτεινά σημεία με:
• Ορατότητα σε αδόμητα δεδομένα – Το Information Map, είναι μία cloud based εφαρμογή, που βοηθά τις εταιρείες να αποκτήσουν καλύτερη εποπτεία στα αδόμητα δεδομένα τους. Το Information Map, επιλέγει τις metadata πληροφορίες από το NetBackup και τα παρουσιάζει μέσω ενός οπτικού εργαλείου πλοήγησης που βοηθάει τους διαχειριστές να εντοπίζουν τους κινδύνους, αλλά και να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα των στοιχείων σε όλα τα σημεία όπου βρίσκονται αποθηκευμένα δεδομένα. Το NetBackup παρέχει αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτησης για το σύνολο της υποδομής IT, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα: virtual, physical και cloud.
• Επιβολή και παρακολούθηση Data Governance – Οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ποιος θα έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο σύστημα αρχείων τους. Αυτό είναι δύσκολο, με δεδομένο ότι τα περιβάλλοντα αποθήκευσης είναι εξαιρετικά κατακερματισμένα που αποτελούνται από file servers, cloud based υπηρεσίες, διάφορες τερματικές συσκευές, αντίγραφα ασφαλείας και αρχειοθετημένα αρχεία. Το Data Insight 5.1 της Veritas αναλύει τα αδόμητα δεδομένα και την πρόσβαση σε αυτά, μέσα από διαφορετικά αποθηκευτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών cloud, όπως το Box. Το λογισμικό εκτελεί data analytics για τη διευκόλυνση της διαχείρισης, την επίτευξη της συμμόρφωσης όσον αφορά στην πρόσβαση, αλλά και την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιδρά ο χρήστης στα ευαίσθητα δεδομένα.
• Αυτόματη κατηγοριοποίηση δεδομένων – Σύμφωνα με τον νέο GDPR, θα είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πού αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα, ειδικά σε μη δομημένες μορφές όπως για παράδειγμα αρχεία κειμένων, παρουσιάσεις και υπολογιστικά φύλλα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την προστασία των ιδίων των δεδομένων, όσο και για την παρακολούθηση σχετικών αιτημάτων που αφορούν στη διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Enterprise Vault 12 παρέχει μία κεντρική πλατφόρμα ταξινόμησης που απλοποιεί την αναγνώριση των σημαντικών ή βάση κανονιστικών προτύπων πληροφοριών και επιτρέπει τη διαγραφή των μη σημαντικών από αυτές. Το λογισμικό αρχειοθέτησης ταξινομεί αυτόματα ηλεκτρονική αλληλογραφία, αρχεία, SharePoint, instant messaging, αλλά και τα social media.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://veritas.com/product/information-governance/general-data-protection-regulation. html

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons