Πιστοποίηση κατά ISO 50001 στη διαχείριση ενέργειας για τον Όμιλο ΟΤΕ

by George Polyzos • On 18-02-2017 • AT 11:22 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου ΟΤΕ, που πιστοποιήθηκε, εφαρμόζεται στο κτιριακό συγκρότημα Παιανίας για τη λειτουργία γραφείων διοίκησης, και στο κτιριακό συγκρότημα Αχαρνών για τις λειτουργίες μηχανογραφικού κέντρου, γραφείων διοίκησης, υποστήριξης πελατών (Call Center) και καταστήματος. Στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνεται και η λειτουργία πέντε σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ορθολογική διαχείριση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος και η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αποτελούν βασικούς άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV Nord (Hellas).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 ο Όμιλος ΟΤΕ μείωσε περαιτέρω τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του, προσαρμόζοντάς τη στα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Μείωσε κατά 10% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το 2008, παρά την αύξηση της δραστηριότητας και την επέκταση των δικτύων. Επιπλέον, κατέγραψε για πρώτη φορά τις έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ, που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες του Ομίλου και διαχειρίστηκε εναλλακτικά το 90% των απορριμμάτων, που έφτασαν τους 7,4 χιλιάδες τόνους.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons