Oracle: Ευκολότερη η μετάβαση των πελατών στο Autonomous Cloud

by George Polyzos • On 04-02-2020 • AT 11:15 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Computing

Με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες να μεταφέρουν με ευκολία βάσεις δεδομένων Oracle στο cloud και να απλοποιήσουν τη διαχείριση για περιβάλλοντα υβριδικού cloud, η Oracle ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις για την επιχειρησιακή πλατφόρμα διαχείρισης Oracle Enterprise Manager.

Η νέα έκδοση προσθέτει λειτουργικότητα που αυτοματοποιεί τη μεταφορά των βάσεων δεδομένων και παρέχει έναν ενιαίο πίνακα χειρισμού λειτουργιών (dashboard) που βελτιώνει την ορατότητα, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε υβριδικά IT περιβάλλοντα.

Οι δυνατότητες του Oracle Enterprise Manager σε ό,τι αφορά τη μεταφορά βάσεων δεδομένων στο cloud, προσφέρουν πρωτόγνωρη ευελιξία και ευκολία χρήσης για επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί πρέπει να μεταφέρουν πολλαπλές βάσεις δεδομένων στο cloud για μια μεγάλη χρονική περίοδο, είναι σημαντικό να έχουν μια λύση μετεγκατάστασης στο cloud η οποία θα καταργεί τους περιορισμούς αναφορικά με τις χρονικές και τιμολογιακές πιέσεις που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη ευέλικτες λύσεις μετεγκατάστασης άλλων προμηθευτών.

Ο Wim Coekaerts, Senior Vice President, Software Development, Oracle, δήλωσε: «Καθώς οι οργανισμοί μετακινούνται στο cloud, έρχονται αντιμέτωποι με περίπλοκες, χρονοβόρες, χειροκίνητες και επιρρεπείς σε σφάλματα εργασίες μετεγκατάστασης. Η Oracle είναι η μόνη που παρέχει υπηρεσίες Autonomous Cloud, καθώς και εκείνα τα εργαλεία και τις υπηρεσίες μετεγκατάστασης που θα βοηθήσουν τους πελάτες να μετακινηθούν με ευκολία στο cloud. Ο Oracle Enterprise Manager καταργεί την πολυπλοκότητα χάρη στην υψηλή αυτοματοποίηση και την καθοδήγηση κατά τη μετεγκατάσταση και παρέχει έναν ενιαίο πίνακα χειρισμού λειτουργιών (dashboard) για την εύκολη διαχείριση σε υβριδικά cloud περιβάλλοντα».

Η Mary Johnston Turner, IDC Research, Vice President, Cloud Management, δήλωσε: «Έρευνα της IDC δείχνει ότι σε ποσοστό πάνω από 90% οι μεγάλες εταιρείες βασίζονται σε ένα μείγμα από εσωτερικές (on-premises) υπηρεσίες IT, εξειδικευμένα περιβάλλοντα cloud και υπηρεσίες δημόσιου cloud, και αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους για την ένταξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση σε αυτά τα υβριδικά περιβάλλοντα. Οι επικεφαλής στον τομέα της διαχείρισης επιχειρησιακού cloud μάς λένε ότι τα εργαλεία ανάλυσης (analytics) είναι η πρώτη τους προτεραιότητα, δεδομένου ότι η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των διεργασιών σε υβριδικά και πολυδιάστατα περιβάλλοντα cloud απαιτεί αξιόπιστη αυτοματοποίηση που βασίζεται σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση και τη βελτιστοποίηση».

Ο Oracle Enterprise Manager παρέχει βελτιώσεις σε τρεις βασικούς τομείς για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν πιο εύκολα τα υβριδικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων, περιλαμβάνοντας τα εξής:

•           Έξυπνα εργαλεία ανάλυσης (analytics): Τα νέα έξυπνα εργαλεία ανάλυσης που παρέχονται από το Exadata Warehouse επιτρέπουν στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν την απόδοση και την αξιοποίηση για περιβάλλοντα Oracle Database και Exadata τόσο σε εσωτερικές εγκαταστάσεις (on-premises) όσο και στο cloud μέσα από βελτιώσεις στον προγραμματισμό δυναμικότητας (capacity planning) και τις προβλέψεις (forecasting). Επιπλέον, η νέα έκδοση βελτιώνει την ορατότητα σε ολόκληρο το υβριδικό περιβάλλον μέσω της ολοκληρωμένης παρακολούθησης και διαχείρισης για την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Oracle, συμπεριλαμβανομένων των Autonomous Database και Exadata Cloud Service.

•           Ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση και έλεγχος κύκλου ζωής: Οι εξελίξεις σε ότι αφορά την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο του κύκλου ζωής επιτρέπουν στις εταιρείες να υιοθετήσουν εύκολα τις λύσεις Autonomous Database και Exadata Cloud Service και να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας.

•           Φορητότητα και ασφάλεια: Οι νέοι, ολοκληρωμένοι έλεγχοι ασφάλειας περιλαμβάνουν υποστήριξη συντήρησης συνολικής υποδομής (fleet maintenance) για Transparent Data Encryption, βελτιωμένη παρακολούθηση για θέματα συμμόρφωσης, αναλυτικό έλεγχο για υποδομές εσωτερικών εγκαταστάσεων (on-premises fleets), καθώς και νέα πρότυπα ασφαλείας για τις Oracle Database 18c και 19c. Η νέα λειτουργικότητα παρέχει επίσης πρόσβαση σε μια νέα εφαρμογή για φορητές συσκευές και σε μια νέα προσθήκη (plug-in) Grafana για εμπλουτισμένες δυνατότητες οπτικοποίησης δεδομένων του Oracle Enterprise Manager.

Επιπρόσθετα, η Oracle διευρύνει τις επιλογές υλοποίησης και πρόσβασης για το Oracle Enterprise Manager. Οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων (DBAs) μπορούν τώρα να υλοποιήσουν το Oracle Enterprise Manager σε περιβάλλον Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές της Oracle για υψηλή διαθεσιμότητα, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Oracle Enterprise Manager και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τα προνόμια μιας υλοποίησης cloud.

Επιπλέον, η Oracle ανακοίνωσε ότι ο Oracle Enterprise Manager έλαβε πιστοποίηση από τον οργανισμό Center for Internet Security Benchmarks (CIS Benchmarks) για σύγκριση της κατάστασης διαμόρφωσης βάσεων δεδομένων Oracle με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα βέλτιστων πρακτικών που περιλαμβάνονται στο Oracle 12c Benchmark v2.1.0, Level 1- RDBMS. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το Oracle Enterprise Manager μπορούν τώρα να διασφαλίσουν ότι οι διαμορφώσεις των κρίσιμων πόρων τους εναρμονίζονται με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα βέλτιστων πρακτικών του οργανισμού CIS Benchmarks.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons