Οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου 2014 της Byte

by George Polyzos • On 28-11-2014 • AT 1:32 pm • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

Online-banking

Ο Όμιλος εταιρειών Byte Computer ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το εννεάμηνο 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο εννεάμηνο του 2014 σε 19.735 χιλ. ευρώ έναντι 17.372 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 13,6%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των έργων που ανέλαβε και υλοποιεί η ΒΥΤΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3.706 χιλ. ευρώ έναντι 2.484 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενη χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 49,2% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο επίπεδο του 18,8% από 14,3% κατά το εννεάμηνο 2013.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.972 χιλ. ευρώ έναντι 1.252 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 57,5%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 σε κέρδη 597 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 373 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 687 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 300 χιλ. ευρώ την 30/09/2013.

[Δ.Τ. Byte Computer]

 

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons