Η Odyssey στο Internal Audit Forum Κύπρου 2016

by George Polyzos • On 01-06-2016 • AT 11:03 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Computing

Vuln-Pen

Η Odyssey συμμετείχε ως κύριος χορηγός στο ετήσιο Forum Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, που έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου 2016, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια του Forum η Odyssey είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται πέρα από τις γνωστές θεωρητικές προσεγγίσεις, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός παραμένει σε συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές του υποχρεώσεις, χωρίς να παρεμποδίζεται η επιχειρησιακή του λειτουργία και αποτελεσματικότητα.

Odyssey-Internal-Audit-Forum-Cyprus-2016

Επιπρόσθετα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Odyssey παρουσίασε τις υπηρεσίες Vulnerability Assessment και Penetration Test που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και το προσωπικό Ασφάλειας Πληροφοριών για να αναγνωριστούν πιθανές κακόβουλες απειλές και ευπάθειες, οι οποίες, υπό άλλες συνθήκες, θα περνούσαν απαρατήρητες.

Επιπλέον, ανέλυσαν ότι, προκειμένου να ξεπεραστούν οι αναδυόμενες προκλήσεις, ένας οργανισμός πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση, συνεχή υποστήριξη και επιμελή αξιολόγηση και αναθεώρηση ενός ισχυρού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και Ασφάλειας Πληροφοριών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου ελέγχου.

Το Forum Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου διοργανώθηκε από τον ομώνυμο Σύνδεσμο και ασχολήθηκε με τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις αναφορικά με τις επαγγελματικές πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζονται στην Κύπρο, την Ευρώπη και το εξωτερικό.

Το συνέδριο εμπεριείχε σημαντικό αριθμό παρουσιάσεων από διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, με κορυφαία την παρουσίαση του προέδρου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Αμερικής, Richard F. Chambers.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons