Η Symantec ανακοίνωσε την πώληση της Veritas στο Carlyle Group

by George Polyzos • On 26-08-2015 • AT 9:09 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

handshake

Η Symantec ανακοίνωσε ότι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία για την πώληση της επιχειρησιακής της μονάδας διαχείρισης και διαθεσιμότητας πληροφοριών, γνωστής και ως Veritas.

Η Veritas αποκτήθηκε έναντι τιμήματος 8 δισ. δολαρίων, από μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής το Carlyle Group μαζί με την GIC, -το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Σιγκαπούρης- και άλλους επενδυτές. Η πράξη της πώλησης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Symantec, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.

Με την ολοκλήρωση της πράξης πώλησης, η Symantec αναμένει έσοδα κεφαλαίων ύψους περίπου 6,3 δισ. δολαρίων, με την επιφύλαξη ορισμένων αναπροσαρμογών κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Symantec διαθέτει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίηση του ποσού αυτού, που συνοψίζεται τόσο στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους όσο και σε περαιτέρω  επενδύσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Symantec έχει ήδη εγκρίνει ποσό 1,5 δισ. δολαρίων για αύξηση στο υπάρχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της -ανεβάζοντας το σύνολο σε 2,6 δισ. δολάρια-, ενώ 2 δισ. δολάρια αναμένεται να επιστραφούν στους μετόχους σε περίοδο 18 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει αποφασίσει επίσης ότι η Symantec θα διατηρήσει το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,15 δολάρια ανά κοινή μετοχή, ποσό που συνολικά αντιστοιχεί σε αύξηση του ποσοστού διανεμομένων κερδών μετά το διαχωρισμό της εταιρείας. Μετά την καταβολή μερισμάτων και την επαναγορά μετοχών, η Symantec αναμένει να επιστρέψει στους μετόχους ποσό που θα αντιστοιχεί περίπου στο 120% των εσόδων μετά φόρων, από την πώληση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Symantec διερεύνησε μια ποικιλία από εναλλακτικές στρατηγικές για να μεγιστοποιήσει την αξία της Veritas. Πριν καταλήξει στην απόφαση ότι η συμφωνία πώλησης είναι η πλέον συμφέρουσα για τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη, ότι η συναλλαγή παράγει τη βέλτιστη αξία για τους μετόχους της Symantec από την επιχειρηματική δραστηριότητα της Veritas και διασφαλίζει με βεβαιότητα την αυτόνομη πορεία και την αξία της Veritas.

Η συναλλαγή σε μετρητά παρέχει στη Symantec σημαντική ρευστότητα για να συνεχίσει τις οργανικές και ανόργανες επενδύσεις της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών  ασφαλείας, καθώς και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες της για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, μέσω της επαναγοράς κοινών μετοχών και παροχής μερίσματος. Η Symantec έχει επιστρέψει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια στους μετόχους της, κατά την τελευταία δεκαετία και παραμένει προσανατολισμένη στην επιστροφή σημαντικών  ποσών στους μετόχους της.

Η αυξημένη βεβαιότητα της πώλησης, απλοποιεί τη διαδικασία διαχωρισμού της Veritas, για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους.

Το Carlyle Group ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι ο Bill Coleman και ο Bill Krause θα γίνουν αντίστοιχα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Veritas, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η όλη συναλλαγή υπόκειται σε μια σειρά ρυθμιστικών και άλλων εγκρίσεων.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons