Γρίφος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι υπερ-πολύπλοκες υποδομές πληροφορικής

by George Polyzos • On 09-07-2018 • AT 10:00 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

Καθώς αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις τους, οι εταιρείες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο νέα επιχειρηματικά εργαλεία και υπηρεσίες cloud σε μια προσπάθεια να καταστήσουν την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων πιο αποτελεσματική και ευέλικτη, καθώς και να μειώσουν τις δαπάνες.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Kaspersky Lab, σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των εταιρειών που απασχολούν έως και 249 άτομα χρησιμοποιούν μια ή περισσότερες επιχειρηματικές εφαρμογές ως υπηρεσία (as-a-service). Ωστόσο, αυτή η τάση μεταξύ αναπτυσσόμενων εταιρειών για τη χρήση υπηρεσιών cloud για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως απώλεια ελέγχου της ασφάλειας εφαρμογών και πολύτιμων δεδομένων πελατών.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνουν την ανάπτυξη με πλατφόρμες cloud

Τόσο οι μικρότερες εταιρείες όσο και εκείνες που διέρχονται από μια φάση ταχείας ανάπτυξης, βλέπουν τις τεχνολογίες cloud ως μια ευκαιρία για να διαχειριστούν τα επιχειρηματικά τους καθήκοντα με πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το 50% των εταιρειών με έως και 49 εργαζόμενους (πολύ μικρές επιχειρήσεις) και το 40% των εταιρειών με 50-249 εργαζόμενους (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) έχουν προσωπικό που εργάζεται τακτικά εκτός γραφείου και χρειάζεται πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές μέσω του cloud. Και καθώς οι εταιρείες γίνονται μεγαλύτερες, αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες cloud: το 73% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το 56% των πολύ μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία υπηρεσία cloud. Μεταξύ των πιο δημοφιλών εργαλείων SaaS είναι οι υπηρεσίες email, αποθήκευσης εγγράφων και συνεργασίας, η χρηματοδότηση και η λογιστική.

IT, ψηφιακή ασφάλεια και έλλειψη ελέγχου

Ωστόσο, μια ενεργή χρήση των clouds μπορεί να έχει και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις: οι υποδομές Πληροφορικής στους οργανισμούς ενοποιούν όλο και περισσότερες υπηρεσίες και εφαρμογές, αλλά μερικές φορές δεν φροντίζουν επαρκώς για την παροχή των απαιτούμενων επιπέδων ελέγχου και ορατότητας. Κατά συνέπεια, το 66% των εταιρειών με 1-249 εργαζομένους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στη διαχείριση αυτών των ετερογενών υποδομών Πληροφορικής.

Αυτή η αυξανόμενη πολυπλοκότητα απαιτεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της υποδομής. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι ειδικοί του τομέα της Πληροφορικής δεν διαθέτουν πάντοτε επαρκή εμπειρία για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση. Επιπλέον, το 14% των εταιρειών με 50-249 εργαζόμενους εμπιστεύονται τη διαχείριση της ασφάλειας του τομέα της Πληροφορικής σε μέλη του προσωπικού που δεν είναι απολύτως ειδικοί. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πραγματικών κινδύνων για την ψηφιακή ασφάλεια των εταιρειών που μπορεί να μην είναι πάντοτε σε θέση ή να μην έχουν χρόνο να αξιολογήσουν, καθώς εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται as-a-service;

Ακόμη και στο πλαίσιο των λειτουργιών ασφάλειας πληροφοριών που αποδεικνύονται δευτερεύουσες στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι για αυτές να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πολύτιμων δεδομένων των πελατών τους. Και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως και για τις μικρομεσαίες, η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί την πρώτη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, στο 49% των πολύ μικρών επιχειρήσεων και στο 64% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα πολύτιμα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται στις φορητές συσκευές των μελών του προσωπικού. Η διαρροή των δεδομένων αυτών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή ζημία στη φήμη της εταιρείας, καθώς και οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από δικαστικές διαφορές. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κατά κανόνα αποθεματικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες, οι μικρότεροι οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δραματικές συνέπειες, όπως σοβαρές διαταραχές στις λειτουργίες ή ακόμη και απώλειες πελατών.

Αν και οι μικρές εταιρείες συνειδητοποιούν το πρόβλημα, δεν έχουν κατανοήσει σαφώς το ποιος φέρει την ευθύνη για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δεδομένου ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις υπηρεσίες cloud. Οι εταιρείες με έως και 49 μέλη προσωπικό δείχνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική στάση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των ερωτηθέντων που εργάζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι πεπεισμένοι ότι ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εφαρμογών ανταλλαγής εγγράφων, ενώ το 56% των ερωτηθέντων που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμερίζονται την ίδια άποψη.

 

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons