Ταχύς Ψηφιακός Μετασχηματισμός με το SAP Leonardo

by George Polyzos • On 17-02-2018 • AT 10:00 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Computing

H SAP ανακοίνωσε πρόσφατα ότι πολλές εταιρείες από διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας επιλέγουν ολοένα και περισσότερο το SAP Leonardo, προσβλέποντας στην εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους.

Η SAP ανακοίνωσε, επίσης, τα νέα της προγράμματα που ενισχύουν την ταχεία ανάπτυξη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Life Sciences Oil & Gas και Mining.

Το πρόγραμμα SAP Leonardo επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομήσουν , με ταχείς ρυθμούς και χαμηλότερα ποσοστά ρίσκου για τις επιχειρήσεις, μέσω της αποδεδειγμένης μεθοδολογίας και της καινοτόμου τεχνολογίας, δυνατοτήτων οι οποίες προσφέρονται μέσω του ολοένα αυξανόμενου παγκόσμιου δικτύου των SAP Leonardo Centers. Το πρόγραμμα SAP Leonardo, βοηθάει τους πελάτες μέσω μιας προσέγγισης που έχει ως γνώμονα τον χρήστη και μπορεί να καθορίσει το επιθυμητό επιχειρηματικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια SAP Leonardo έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις σχετικές τεχνολογίες, όπως το Internet of Things, η μηχανική μάθηση (machine learning), το blockchain, και τα Big Data & analytics . Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η SAP συνεργάζεται με τους πελάτες της, με σκοπό να οικοδομήσουν από κοινού μέσα σε μερικές εβδομάδες, πρωτότυπες εργασιακές διαδικασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων τους, στις ανάγκες του τελικού χρήστη και στις ανάγκες του τμήματος ΙΤ.

Η εταιρεία SKF, η οποία έχει την έδρα της στην Σουηδία, είναι μία κορυφαία παγκόσμια εταιρεία που προμηθεύει ρουλεμάν, προϊόντα μηχατρονικής, συστήματα λίπανσης και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, συμβουλευτικής και εκπαιδεύσεων. Η εταιρεία SKF χρησιμοποίησε το SAP Leonardo με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι παραγωγής θα μπορούσαν να διαχειριστούν τη ροή εργασίας τους, να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες, να διαχειριστούν τις προσδοκίες τους και να ελαχιστοποιήσουν τυχόν σφάλματα.

Η εταιρεία Vale, η οποία έχει την έδρα της στην Βραζιλία, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της εξόρυξης μετάλλων, παγκοσμίως. Η εταιρεία συνεργάστηκε με τη SAP στο πλαίσιο μίας ψηφιακής λύσης με στόχο να μειώσει τον αριθμό των απορριφθέντων αιτήσεων αγοράς που λάμβανε από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να καθυστερούσαν τη συντήρηση και τη λειτουργία των ορυχείων. Με τη χρήση του προγράμματος SAP Leonardo, η εταιρεία Vale δημιούργησε μία εφαρμογή για κινητά, η οποία ωφελεί στην αναγνώριση εικόνων με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των διαθέσιμων συμβάσεων. Αυτή η καινοτόμος λύση μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο σύστημα ERP της Vale, μέσω της πλατφόρμας SAP Cloud Platform, και η λειτουργία της να κλιμακωθεί σε όλες τις λειτουργίες της Vale.

Οι λύσεις SAP Leonardo μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με την ενσωμάτωση των λύσεων λογισμικού SAP, την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και την ταχεία εφαρμογή τους στις ανάγκες των πελατών μέσω μεθοδευμένου σχεδιασμού. Οι πελάτες μπορούν να προχωρήσουν από την διαδικασία brainstorming στην σχεδίαση επιχειρηματικών αξιών. Τα νέα συστήματα επεκτείνουν τα ήδη διαθέσιμα συστήματα στους τομείς του λιανικού εμπορίου, των καταναλωτικών προϊόντων, της παραγωγής , των χημικών ουσιών, των ταξιδιών και των μεταφορών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των αθλητικών και ψυχαγωγικών βιομηχανιών. Οι νέες υπηρεσίες που προσφέρει η SAP εξυπηρετούν τους πελάτες που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

• Lifesciences: συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης και της υποβάθμισης του προϊόντος και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εξοπλισμού μέσω των δυνατοτήτων του SAP Leonardo, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προϊόντων, των analytics και της μηχανικής μάθησης (machine learning)
• Mining: συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους των οχημάτων , την βελτιστοποίηση των λειτουργιών του στόλου τους , μέσω των δυνατοτήτων του συστήματος SAP Leonardo, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων σχετικά με τα οχήματα, των υπηρεσιών συντήρησης και analytics
• Oil & Gas: συμβάλλοντας στη διαχείριση σύνθετου εξοπλισμού για τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών και τη βελτίωση των αποδόσεων μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το SAP Leonardo, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης , διαχείρισης των πόρων και analytics

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Top

Show Buttons
Hide Buttons