Ευρεία υιοθέτηση λύσεων cloud αλλά χωρίς τη μέγιστη αξιοποίηση

by George Polyzos • On 24-09-2016 • AT 1:05 pm • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Computing

Cisco_1

Η Cisco παρουσίασε τα ευρήματα παγκόσμιας μελέτης που δείχνει ότι ενώ η υιοθέτηση λύσεων cloud συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς, ελάχιστοι είναι οι οργανισμοί που μεγιστοποιούν την αξία που προσφέρουν οι λύσεις αυτές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν το 68% των οργανισμών χρησιμοποιούν λύσεις cloud για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους αποτελεσμάτων, ποσοστό αυξημένο κατά 61% σε σχέση με την περυσινή μελέτη. Η αυξημένη υιοθέτηση λύσεων cloud οφείλεται σε εγγενείς εφαρμογές cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων cloud που αφορούν την ασφάλεια και το «Internet of Things» (IoT).

Ωστόσο, οι περισσότεροι οργανισμοί (69%) δεν διαθέτουν ακόμη ώριμες στρατηγικές cloud, ενώ μόνο το 3% έχουν βελτιστοποιήσει αντίστοιχες στρατηγικές που επιφέρουν ξεχωριστά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ώριμη στρατηγική cloud αναφέρετε στο επαναλαμβανόμενο, διαχειριζόμενο και βελτιστοποιημένο επίπεδο.

Κατά μέσο όρο, οι πιο προηγμένοι οργανισμοί από άποψη χρήσης του cloud, παρουσιάζουν αύξηση των εσόδων κατά 3 εκατομμύρια δολάρια ανά εφαρμογή cloud και έχουν μειώσει τα έξοδά τους κατά 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτή η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην προσέλκυση νέων πελατών ταχύτερα ή στην ικανότητα να διεισδύουν ταχύτερα σε νέες αγορές.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι το 95% των κορυφαίων οργανισμών που διαθέτουν βελτιστοποιημένες στρατηγικές cloud έχουν δημιουργήσει ένα υβριδικό περιβάλλον ΙΤ που χρησιμοποιεί πολλαπλά ιδιωτικά και δημόσια cloud, ανάλογα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό.

Τη μελέτη InfoBrief με τίτλο “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value” πραγματοποίησε η International Data Corporation (IDC) με τη χορηγία της Cisco. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα στην πρωτογενή αγορά όπου συμμετείχαν στελέχη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων ΙΤ σε περισσότερους από 6.100 οργανισμούς σε 31 χώρες, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει με επιτυχία στο ΙΤ περιβάλλον ιδιωτικά, δημόσια και υβριδικά cloud. Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη χρονιά της μελέτης, όπου το δείγμα ήταν διπλάσιο εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

Cisco_2

Στο πλαίσιο της μελέτης, η IDC καθορίζει πέντε επίπεδα ωριμότητας cloud: ad hoc, ευκαιριακή, επαναλαμβανόμενη, διαχειριζόμενη και βελτιστοποιημένη.

Υιοθέτηση υβριδικού cloud ανά χώρα
Η υιοθέτηση υβριδικού cloud (υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού cloud) διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Από τις χώρες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό οργανισμών που χρησιμοποιούν μείγμα υπηρεσιών δημόσιου cloud και ειδικών πόρων παρατηρείται στην Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ το μικρότερο στην Αυστραλία. Η μελέτη παρουσιάζει το ποσοστό των οργανισμών που έχουν υιοθετήσει υβριδικό cloud στις ακόλουθες χώρες:

ΗΠΑ 45%
Λατινική Αμερική 47%
Ηνωμένο Βασίλειο 46%
Γαλλία 42%
Γερμανία 51%
Αυστραλία 41%
Καναδάς 47%
Κορέα 55%
Κάτω Χώρες 42%
Ιαπωνία 54%
Κίνα 52%

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με έναν αριθμό εμποδίων για την επίτευξη μεγαλύτερης ωριμότητας cloud, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η απουσία μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής και ενός χάρτη πορείας, παραδοσιακές κεντρικές οργανωτικές δομές και μη σωστή ευθυγράμμιση του ΙΤ και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (IT/LOB).

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons