Έρευνα συνδέει το ανθρώπινο δυναμικό με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων

by George Polyzos • On 21-12-2015 • AT 10:00 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

laptop-user

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας Workforce 2020, η επένδυση των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Στην εν λόγω έρευνα, που υλοποιήθηκε από την Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP, έλαβαν μέρος χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες «εξετάστηκαν» με βάση την προτεραιότητα που έδιδαν σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της οικονομικής τους επιτυχίας.

Τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων έδειξαν πως οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις, χρησιμοποιούν την ανάπτυξη ταλέντου ως όχημα για να κατευθύνουν την ανάπτυξη τους:

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα δημογραφικά στοιχεία του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού

Σύμφωνα με τη έρευνα, τα στελέχη ανεπτυγμένων εταιρειών τείνουν να είναι πιο προνοητικά και καλύτερα προετοιμασμένα, και έτσι προσαρμόζονται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Επίσης, δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις δημογραφικές αλλαγές του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες τελικά και διαμορφώνουν το χώρο εργασίας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η εισροή της γενιάς των millennials στην εργασία και η γήρανση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν δύο από τις βασικές αλλαγές στην αγορά που πρόκειται να επηρεάσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν και διατηρούν τα καλύτερα ταλέντα

Οι αναπτυγμένες εταιρείες είναι καλύτερες στην προσέλκυση «ποιοτικών» ταλέντων. Το 55% των επιχειρήσεων, οι οποίες καταγράφουν υψηλές επιδόσεις υποστηρίζουν ότι είναι ικανοποιημένες με την ποιότητα των υποψηφίων που προσλαμβάνουν για τις περισσότερες θέσεις, σε σύγκριση με το 46% των επιχειρήσεων που καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις. Το «κενό ταλέντου» για τις επιχειρήσεις με χαμηλότερες επιδόσεις παραμένει πέρα από την πρόσληψη, καθώς όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι τους, η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού έχει αντίκτυπο στη συνολική εργασιακή τους στρατηγική.

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις «αμείβουν» τους εργαζομένους τους με βάση την ικανότητα και όχι τη θητεία τους

Το 60% των ανεπτυγμένων εταιρειών θεωρούν πιο σημαντική την ικανότητα από ότι τη θητεία των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εκτιμούν και τόσο αυτό το στοιχείο.

man-hand-usb-flash-laptop

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στα θέματα εργατικού δυναμικού

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Workforce 2020, οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε θέματα εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις. Στελέχη τα οποία εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να δηλώσουν ότι, τα θέματα που σχετίζονται με το χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώνουν τη στρατηγική τους σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου (64% έναντι 49%). Επίσης, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις δηλώνουν ότι τα θέματα εργατικού δυναμικού δεν επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό, και ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι αναφορικά με αυτό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής

Περισσότερες από τις μισές εταιρείες υψηλών επιδόσεων, δηλώνουν ότι προσφέρουν συμπληρωματικά προγράμματα κατάρτισης ως παροχή στους εργαζόμενους τους- σαφώς σε μεγαλύτερο βαθμό από τις λιγότερο ανεπτυγμένες εταιρείες. Επιπλέον, οι ανεπτυγμένες εταιρείες έχουν 16% περισσότερες πιθανότητες να διαθέτουν ένα επίσημο πρόγραμμα καθοδήγησης από ότι οι μικρότερες εταιρείες.

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία των δεδομένων

Παρόλο που και οι δύο ομάδες εταιρειών (υψηλών και χαμηλών επιδόσεων) υποστηρίζουν ότι παρεμποδίζονται από την έλλειψη δεδομένων, οι εταιρείες χαμηλότερων επιδόσεων εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό «να υποφέρουν» μελλοντικά από έλλειψη στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τα δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τη βιομηχανία, τους πελάτες τα οικονομικά, καθώς και τις παρουσιάσεις πολύπλοκων δεδομένων.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons