Έναρξη ανάπτυξης της πλατφόρμας διαστημικής καινοτομίας FabSpace 2.0

by George Polyzos • On 21-03-2016 • AT 1:57 pm • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Τεχνολογία

space-expo

Ευρωπαϊκή κοινοπραξία, με τη συμμετοχή του si-Cluster, ανακοίνωσε την ανάπτυξη της πλατφόρμας FabSpace 2.0, στο ομώνυμο έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ.

Το FabSpace 2.0 επιδιώκει να φέρει σε επαφή την κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και το δημόσιο τομέα, σε μία περιοχή έρευνας με υψηλή αναμενόμενη κοινωνικο-οικονομική επίπτωση.

Η πλατφόρμα FabSpace 2.0 στοχεύει, μεταξύ άλλων και, στη δημιουργία 13 Κέντρων Ανοικτής Καινοτομίας (Open Innovation Centres) σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς. Τα Κέντρα Ανοικτής Καινοτομίας θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες μίας στάσης στους φοιτητές, ερευνητές και στο ευρύ κοινό, δίνοντας πρόσβαση σε μια σειρά από υλικά, εργαλεία, μηχανήματα και δεδομένα με στόχο τη δημιουργία νέων καινοτόμων εφαρμογών.

Στο πλαίσιο της τρίχρονης διάρκειας του έργου, θα υλοποιηθούν, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για φοιτητές και ερευνητές, θα διοργανωθούν 18 διαγωνισμοί (hackathons) σε τοπικό και 3 σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας.

Το Corallia, φορέας αρωγός του si-Cluster, είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση όλων των διαγωνισμών (hackathons) που θα αναδείξουν τις καλύτερες ιδέες που θα μπορέσουν να μετατραπούν σε επιχειρήσεις. Το ΕΜΠ είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Ανοικτής Καινοτομίας και την πρόσβαση των φοιτητών και ερευνητών στα εργαλεία και στην εκπαίδευση που θα παρέχει, ενώ η ελληνική εταιρεία Terra Spatium θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι εξής φορείς: Universite Paul Sabatier Toulouse, Aerospace Valley, Universita Degli Studi Di Roma Torvergata, ESA BIC Lazio, Universite De Liege, WSl–ESA BIC Wallonie Redu, Technische Universitaet Darmstadt, ESA Bic Darmstadt, Politechnika Warszawska, Opegieka, EBN, Terranis, IDGEO.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons