Ανάθεση έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Uni Systems

by George Polyzos • On 28-12-2015 • AT 10:59 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Newsroom

handshake

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης, ανέθεσε στις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Uni Systems δύο συμβάσεις-πλαίσιο.

Πρόκειται για προγράμματα εκτιμώμενης αξίας 41 εκατομμυρίων ευρώ, με την ανάθεση του Lot 7 να αφορά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποδομών ΤΠΕ, ενώ του Lot 8 σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων, με μέγιστη διάρκεια συμβολαίων τα πέντε χρόνια.

Το μερίδιο συμμετοχής της Uni Systems υπολογίζεται σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κοινοπραξία για τη σύμβαση-πλαίσιο Lot 7 αποτελείται από τις εταιρείες IRIS ως επικεφαλής, Uni Systems, ALTRAN, GFI και Everis ως μέλη, ενώ η κοινοπραξία για το Lot 8 αποτελείται από τη Uni Systems ως επικεφαλής και μέλος την Everis.

Οι συμβάσεις-πλαίσιο έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αναθετουσών αρχών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (CURIA), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA), το Ευρωπαϊκό Σώμα Προστασίας Δεδομένων (CEPD/EDPS), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αεροπορικής Ασφαλείας (EASA), τον Φορέα Διαμεσολαβητών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC), την Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT).

Επιπλέον, η Uni Systems συμμετέχει ως εταίρος σε κοινοπραξίες στις οποίες απονεμήθηκε η δεύτερη θέση στο μηχανισμό υλοποίησης δύο συμβολαίων, συγκεκριμένα του Lot 5 που αφορά σε αξιολόγηση των προϊόντων, έλεγχο, προσαρμογή και υλοποίηση συστημάτων με συνολική ανακοινωθείσα αξία 21,5 εκατομμύρια ευρώ και του Lot 6 που αφορά σε αρχιτεκτονική συστημάτων, μεθοδολογία, διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου με συνολική ανακοινωθείσα αξία 13,9 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με το Lot 5, η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Uni Systems ως επικεφαλής συμπεριλαμβάνει τα ίδια μέλη με την κοινοπραξία του Lot 7, ενώ σε ό,τι αφορά στο Lot 6 η κοινοπραξία αποτελείται από την CSC ως επικεφαλής και τη Uni Systems ως μέλος.

Με τη συστηματική επένδυσή της τα τελευταία πέντε χρόνια στη διεθνή της προοπτική, η Uni Systems σήμερα αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους και σημαντικούς προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons