Άγνοια για τα οφέλη των λύσεων ασφάλειας για εικονικά περιβάλλοντα

by George Polyzos • On 28-05-2016 • AT 11:25 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Computing

PC-fix

Έρευνα της Kaspersky Lab έδειξε ότι το73% των εταιρειών βασίζονται σε συμβατικές λύσεις προστασίας, επίπεδου τερματικών συσκευών, για την προστασία των εικονικών περιβαλλόντων τους.

Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένες επιδόσεις και να δημιουργήσει υπερβολικό φόρτο στα συστήματά τους. Μάλιστα, το ένα τρίτο των επιχειρήσεων (34%) δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα ασφάλειας για εικονικά περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής έρευνας, μόλις το 27% των εταιρειών χρησιμοποιεί λύσεις ασφάλειας ειδικά προσαρμοσμένες για εικονικά περιβάλλοντα. Από αυτές, οι μισές σχεδόν (48%) χρησιμοποιούν agent-based λύσεις. Οι εξειδικευμένες agentless και light-agent λύσεις δεν είναι ακόμα συνηθισμένες και χρησιμοποιούνται από το 35% και το 15% αντίστοιχα.

Όταν χρησιμοποιούνται λύσεις προστασίας επιπέδου Τερματικών Συσκευών σε εικονικές μηχανές, μπορεί να προκύψουν διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, η ταυτόχρονη anti-malware σάρωση και ενημέρωση βάσεων δεδομένων σε πολλαπλές μηχανές, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να δημιουργήσει υπερβολικά φορτία στην υποδομή, ή ακόμη και να οδηγήσει σφάλμα υπηρεσίας.

Για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένες λύσεις, που ελαχιστοποιούν το φορτίο σε κάθε προστατευόμενο μηχάνημα. Αυτό περιλαμβάνει τα «βαρύτερα» στοιχεία των λύσεων, δηλαδή τη μηχανή σάρωσης και τις ενημερώσεις της βάσης δεδομένων που έχουν μεταφερθεί σε ειδική εικονική μηχανή – μια Security Virtual Appliance (SVA). Αυτή η δυνατότητα μειώνει δραματικά τις επιπτώσεις στους πόρους των desktop τερματικών και αποτρέπει προβληματικές καταστάσεις φορτίων αιχμής για το σύνολο της υποδομής, μέσω κεντρικής διαχείρισης της ουράς αναμονής και βελτιστοποιημένων σαρώσεων.

Η λύση Kaspersky Security for Virtualization κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις – μία agentless και μία light-agent – και βοηθά στην εξασφάλιση αξιόπιστης προστασίας για εικονικά περιβάλλοντα, με ελάχιστες επιπτώσεις στους πόρους του συστήματος. Η agentless λύση λειτουργεί χωρίς να εγκαθίσταται κανένα λογισμικό στις προστατευόμενες μηχανές και αποκλειστικά μέσω των εργαλείων VMware vShield.

Η λύση Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent προσφέρει ασφάλεια απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα απειλών, καθώς ενσωματώνει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων: firewall, Web Anti-Virus, Application Control, Web Control κ.λπ. Το anti-malware scanner και οι βάσεις δεδομένων έχουν αναπτυχθεί στο SVA κι ένα light agent είναι εγκατεστημένο σε όλες τις άλλες εικονικές μηχανές, δίνοντας πλήρη πρόσβαση στο SVA. Ακόμη κι αν το τοπικό SVA αποτύχει, οι εικονικές μηχανές δεν θα μείνουν απροστάτευτες: Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Τεχνολογία Ανοχής Σφαλμάτων της Kaspersky Lab διασφαλίζει ότι τα agents μπορούν να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε SVA βρίσκεται στο ίδιο τμήμα του δικτύου.

[Δ.Τ. Kaspersky Lab]

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons