Η διασυνοριακή φορητότητα σε ισχύ από το 2017

by George Polyzos • On 22-12-2015 • AT 10:37 am • ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Internet

apple-music-02

Το δικαίωμα να μεταφέρουν εκτός εθνικών συνόρων το διαδικτυακό περιεχόμενο, που κατέχουν στη χώρα τους, αποκτούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε. μπορεί να αποκόπτονται από διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια, και για τις οποίες έχουν πληρώσει στη χώρα καταγωγής τους.

Η πρόταση Κανονισμού, που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασυνοριακή φορητότητα, αντιμετωπίζει αυτούς, ακριβώς, τους περιορισμούς. Στόχος είναι, από το 2017, οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, που έχουν αγοράσει ή στο οποίο είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους. Οι κανόνες για τη φορητότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης στα πολιτιστικά έργα.

Να σημειωθεί ότι, δεδομένου πως πρόκειται για πρόταση Κανονισμού, αφού εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ε.Ε., το οποίο θα αποτυπωθεί τους επόμενους έξι μήνες σε νομοθετικές προτάσεις. Οι περισσότεροι κανόνες για την πνευματική ιδιοκτησία ανάγονται στο 2001 και ως εκ τούτου, συχνά απέχουν από την ψηφιακή πραγματικότητα, που διαμορφώνεται τάχιστα.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή σκοπεύει να επεξεργαστεί τις βασικές εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση προστατευόμενων έργων, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, χωρίς προηγούμενη άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων. Επίσης, δεσμεύεται να αναθεωρήσει τους κανόνες της Ε.Ε., προκειμένου να διευκολύνει τους ερευνητές, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες “εξόρυξης κειμένων και δεδομένων” στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν η διαδικτυακή χρήση προστατευόμενων έργων, τα οποία έχουν προκύψει από την επένδυση δημιουργών και επιχειρήσεων δημιουργικής παραγωγής, είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη και αποζημιώνεται επαρκώς μέσω των αδειών. Με άλλα λόγια, θα αξιολογήσει κατά πόσον τα οφέλη από τη διαδικτυακή χρήση των έργων αυτών κατανέμονται δίκαια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει το ρόλο των υπηρεσιών συνάθροισης ειδήσεων, με αναλογική προσέγγιση. Όπως διευκρινίζεται, δεν υπάρχει πρόθεση “φορολόγησης” των υπερσυνδέσμων, δηλαδή οι χρήστες δεν θα κληθούν να πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα, όταν απλώς μοιράζονται υπερσυνδέσμους σε περιεχόμενο, που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ευρύτερη διαθεσιμότητα του περιεχομένου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην καταπολέμηση της πειρατείας, δεδομένου ότι το 22% των Ευρωπαίων θεωρούν το παράνομο download αποδεκτό σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμη εναλλακτική δυνατότητα στη χώρα τους.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει πέραν αυτού, εξασφαλίζοντας ότι οι κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας θα εφαρμόζονται ορθά σε ολόκληρη την Ε.Ε., στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της για τη βελτίωση της εφαρμογής όλων των τύπων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, πώς θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου από τους διαδικτυακούς μεσάζοντες.

[Πηγή: ΣΕΠΕ]

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

Top

Show Buttons
Hide Buttons