Η Apple επιβεβαιώνει ότι το νέο iPhone θα καθυστερήσει «μερικές εβδομάδες»

Mobile

Ύστερα από πληθώρα φημών, η Apple επιβεβαίωσε ότι η νέα της σειρά συσκευών iPhone – πιθανόν με την ονομασία iPhone 12 – θα καθυστερήσει να κάνει την εμφάνισή της κατά μερικές εβδομάδες, αποτέλεσμα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Το Vodafone Business μειοδότης τεσσάρων συμβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Internet

Το Vodafone Business ανακοίνωσε ότι αναδείχθηκε μειοδότης τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας - Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

H Microsoft θέτει σε εφαρμογή εργαλεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας

Τεχνολογία

Πέρα από την επιδίωξή της να μην επιβαρύνει το περιβάλλον με αέρια του θερμοκηπίου, η Microsoft λανσάρει ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν το ποσοστό των βλαβερών αερίων που εκλύουν.

More posts

Top