Μόνο μία στις τέσσερις τράπεζες εφαρμόζει ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική

Newsroom

Έρευνα της SAP αποκαλύπτει ότι μόνο το 24% των τραπεζών στην περιοχή της Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια ολιστική end-to-end στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

More posts

Top