Τεχνολογίες «έξυπνων πόλεων» από την πρωτοβουλία Securing Smart Cities

Τεχνολογία

Η μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία Securing Smart Cities, εξέδωσε κατευθυντήριες για την υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνολογιών, οι οποίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον οργανισμό Cloud Security Alliance (CSA).

Επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών από την Cosmote

Internet

Η Deutsche Telecom και η Cosmote, σε συνεργασία με τη Nokia, παρουσίασαν τεχνολογία που συνδυάζει τις φασματικές περιοχές στα 1,8GHz (FDD) και 3,5GHz (TDD), επιτυγχάνοντας αύξηση της χωρητικότητας των κινητών ευρυζωνικών δικτύων.

More posts

Top